Văn bản quy phạm pháp luật

quyết định ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Số ký hiệu 1246/QĐ-TCTK Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/08/2020 Người ký Nguyễn Thị Hương
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung quyết định ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Văn bản khác :