Văn bản quy phạm pháp luật

quyết định số 1193/qđ-tctk ngày 30 tháng 7 năm 2019 của tổng cục thống kê về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2020
Số ký hiệu 1193/QĐ-TCTK Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 30/07/2019 Người ký
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung quyết định số 1193/qđ-tctk ngày 30 tháng 7 năm 2019 của tổng cục thống kê về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2020
Văn bản khác :