Văn bản quy phạm pháp luật

thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của quyền cục trưởng, cục thống kê tỉnh bắc ninh
Số ký hiệu 02/TB-CTK Hình thức văn bản Thông báo
Ngày ban hành 03/01/2019 Người ký Khổng Văn Thắng
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của quyền cục trưởng, cục thống kê tỉnh bắc ninh
Văn bản khác :