Văn bản quy phạm pháp luật

quyết định về việc ban hành kế hoạch điều tra lao động việc làm năm 2019
Số ký hiệu 66/QĐ-CTK Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 24/12/2018 Người ký Nghiêm Đình Thuận
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung quyết định về việc ban hành kế hoạch điều tra lao động việc làm năm 2019