Văn bản quy phạm pháp luật

quyết định đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu 501/QĐ-TTg Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 10/05/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực Công nghệ-Thông tin-Truyền thông File đính kèm
Nội dung quyết định đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030