Văn bản quy phạm pháp luật

quyết định về việc ban hành quy chế đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc tổng cục thống kê
Số ký hiệu 856/QĐ-TCTK Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 23/07/2015 Người ký Nguyễn Bích Lâm
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung quyết định về việc ban hành quy chế đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc tổng cục thống kê