Văn bản quy phạm pháp luật

hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc tổng cục thống kê
Số ký hiệu 59/HD-TCTK Hình thức văn bản Các loại khác
Ngày ban hành 27/05/2013 Người ký Đỗ Thức
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc tổng cục thống kê