Văn bản quy phạm pháp luật

quyết định về việc ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát nghiệp vụ thống kê năm 2018
Số ký hiệu 12/QD-CTK Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 23/03/2018 Người ký Khổng Văn Thắng
Lĩnh vực Thanh tra File đính kèm
Nội dung quyết định về việc ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát nghiệp vụ thống kê năm 2018