Văn bản quy phạm pháp luật

quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng thông tin trên cổng thông tin điện tử cục thống kê tỉnh bắc ninh
Số ký hiệu 02B/QĐ-CTK Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 20/01/2017 Người ký Nghiêm Đình Thuận
Lĩnh vực Công nghệ-Thông tin-Truyền thông File đính kèm
Nội dung quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng thông tin trên cổng thông tin điện tử cục thống kê tỉnh bắc ninh