Văn bản quy phạm pháp luật

Số: 1561/UBND-KTTH V/v tăng cường công tác thống kê Nhà nước
Số ký hiệu Số: 1561/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 31/05/2022 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung Số: 1561/UBND-KTTH V/v tăng cường công tác thống kê Nhà nước
Văn bản khác :