Văn bản quy phạm pháp luật

Số: 273/QĐ-CTK Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền Luật Thống kê năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
Số ký hiệu Số: 273/QĐ-CTK Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 30/06/2022 Người ký Q. Cục trưởng
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung Số: 273/QĐ-CTK Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền Luật Thống kê năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
Văn bản khác :