Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số ký hiệu Số: 02/2022/TT-BTP Hình thức văn bản Thông tư
Ngày ban hành 08/02/2022 Người ký Phan Chí Hiếu
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung Thông tư Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Văn bản khác :