Văn bản quy phạm pháp luật

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước
Số ký hiệu Số: 7/CT-TTg Hình thức văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 30/05/2022 Người ký Lê Minh Khái
Lĩnh vực Lĩnh vực khác File đính kèm
Nội dung Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước
Văn bản khác :