Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 17
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 279/QĐ-CTK Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia tcvn iso 9001:2015 Lĩnh vực khác 29/07/2021
2 1246/QĐ-TCTK Quyết định ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lĩnh vực khác 05/08/2020
3 08/QĐ-CTK Quyết định số 08/qđ-ctk ngày 20 tháng 02 năm 2020 của cục thống kê về về ban hành kế hoạch và thành lập tổ thường trực cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 Lĩnh vực khác 20/02/2020
4 622/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh Lĩnh vực khác 16/09/2019
5 1193/QĐ-TCTK Quyết định số 1193/qđ-tctk ngày 30 tháng 7 năm 2019 của tổng cục thống kê về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2020 Lĩnh vực khác 30/07/2019
6 01/2019/TT-BKHĐT Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thống kê Lĩnh vực khác 04/01/2019
7 02/TB-CTK Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của quyền cục trưởng, cục thống kê tỉnh bắc ninh Lĩnh vực khác 03/01/2019
8 66/QĐ-CTK Quyết định về việc ban hành kế hoạch điều tra lao động việc làm năm 2019 Lĩnh vực khác 24/12/2018
9 43/2018/QĐ-TTg Ban hành hệ thống ngành sản phẩm việt nam Lĩnh vực khác 01/11/2018
10 27/2018/QĐ-TTg Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế việt nam Lĩnh vực khác 06/07/2018
11 501/QĐ-TTg Quyết định đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 10/05/2018
12 12/QD-CTK Quyết định về việc ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát nghiệp vụ thống kê năm 2018 Thanh tra 23/03/2018
13 110/CTK-TTra V/v thực hiện quyết định số 622/qđ-ubnd ngày 21 tháng 11 năm 2017 của chủ tịch ubnd tỉnh bắc ninh Thanh tra 07/12/2017
14 02B/QĐ-CTK Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng thông tin trên cổng thông tin điện tử cục thống kê tỉnh bắc ninh Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 20/01/2017
15 02A/QĐ-CTK Quyết định ban hành quy chế hoạt động của ban biên tập website cục thống kê tỉnh bắc ninh Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 20/01/2017
16 856/QĐ-TCTK Quyết định về việc ban hành quy chế đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc tổng cục thống kê Lĩnh vực khác 23/07/2015
17 59/HD-TCTK Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc tổng cục thống kê Lĩnh vực khác 27/05/2013
Trang 1/1|<<1

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3461
Đã truy cập : 63203342