Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 27
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 Số 841/QĐ-UBND Số 841/QĐ-UBND Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 của UBND tỉnh Bắc Ninh Lĩnh vực khác 24/08/2022
2 Số 2410/KH-UBND Số 2410/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh Bắc Ninh Lĩnh vực khác 22/08/2022
3 Số 817/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, giữa kỳ và 5 năm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Lĩnh vực khác 19/08/2022
4 Số 326/KH-CTK Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 của Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh Lĩnh vực khác 27/07/2022
5 Số: 283/CTK-TKXH Về việc hướng dẫn tính tiêu chí thu nhập bình quân đầu người/năm Lĩnh vực khác 08/07/2022
6 Số 1245/QĐ-BKHĐT Quyết định Công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 20201-2025 Lĩnh vực khác 30/06/2022
7 Số: 273/QĐ-CTK Số: 273/QĐ-CTK Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền Luật Thống kê năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê Lĩnh vực khác 30/06/2022
8 Số: 648/QĐ-TCTK Quyết định Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Thống kê Lĩnh vực khác 16/06/2022
9 Số: 7/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước Lĩnh vực khác 30/05/2022
10 Số: 02/2022/TT-BTP Thông tư Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Lĩnh vực khác 08/02/2022
11 279/QĐ-CTK Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia tcvn iso 9001:2015 Lĩnh vực khác 29/07/2021
12 1246/QĐ-TCTK Quyết định ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lĩnh vực khác 05/08/2020
13 08/QĐ-CTK Quyết định số 08/qđ-ctk ngày 20 tháng 02 năm 2020 của cục thống kê về về ban hành kế hoạch và thành lập tổ thường trực cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 Lĩnh vực khác 20/02/2020
14 622/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh Lĩnh vực khác 16/09/2019
15 1193/QĐ-TCTK Quyết định số 1193/qđ-tctk ngày 30 tháng 7 năm 2019 của tổng cục thống kê về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2020 Lĩnh vực khác 30/07/2019
16 01/2019/TT-BKHĐT Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thống kê Lĩnh vực khác 04/01/2019
17 02/TB-CTK Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của quyền cục trưởng, cục thống kê tỉnh bắc ninh Lĩnh vực khác 03/01/2019
18 66/QĐ-CTK Quyết định về việc ban hành kế hoạch điều tra lao động việc làm năm 2019 Lĩnh vực khác 24/12/2018
19 43/2018/QĐ-TTg Ban hành hệ thống ngành sản phẩm việt nam Lĩnh vực khác 01/11/2018
20 27/2018/QĐ-TTg Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế việt nam Lĩnh vực khác 06/07/2018
Trang 1/2|<<12>>|

Thống kê truy cập

Online : 5180
Đã truy cập : 84693452