Thống kê truy cập

Online : 4416
Đã truy cập : 120470480

Tháng 11, một số chỉ số tăng trưởng trong ngắn hạn quay trở lại giảm xuống, nhất là chỉ số về sản xuất công nghiệp (nguyên nhân chủ yếu do khó khăn về thị trường, khi xuất hiện xung đột vũ trang giữa Israel và lực lượng Hamas); các khó khăn về thị trường đang làm bộc lộ thêm điểm hạn chế của doanh nghiệp trên địa bàn. Mặc dù vậy, các DN trong tỉnh vẫn cố gắng duy trì SX để không bị giảm nhiều như những tháng đầu năm. Khái quát tình hình KTXH của tỉnh qua một số ngành, lĩnh vực trong tháng 11 và 11 tháng năm 2023 như sau:

1. Sản xuất NLTS: Diện tích gieo trồng cây hằng năm (Hình 1): Trong đó, cây Lúa vụ mùa: Toàn tỉnh gieo trồng được 28.956 ha, bằng 99,85% kế hoạch (KH) và giảm 2,5% so với cùng vụ năm trước (CK). Năng suất ước đạt 61,8 tạ/ha, bằng 97,5% KH và giảm 2,5% CK; sản lượng ước đạt 178,8 nghìn tấn, bằng 95,05% KH và giảm 5% CK.

2. Sản xuất công nghiệp

2.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP):

Tháng 11, ước tính IIP bị giảm ở cả 2 gốc so sánh (-7,55%) so với tháng trước và (-5,73%) so với cùng tháng năm trước.

Tính chung 11 tháng, IIP toàn ngành vẫn bị giảm khá nhiều (-12,23%) so với cùng kỳ năm trước và đây cũng là mức giảm nhiều nhất trong 5 năm trở lại đây; trong đó diễn biến ở một số ngành công nghiệp trọng điểm như sau: