Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3070
Đã truy cập : 68517792

Chiều ngày 05 tháng 8 năm 2022, tại Ủy ban nhân xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn nghiệp vụ quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với xã Chi Lăng, huyện Quế Võ.