Văn bản Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

25/02/2023 08:36 Số lượt xem: 71

1. Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;  [Tải về]

2. Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc “Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; [Tải về]

3. Công văn số 546b/CTK-TKTH ngày 25 tháng 10 năm 2023, phân chia mẫu biểu, hướng dẫn thực hiện gắn với nhiệm vụ được phân công đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương; [Tải về]

Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Online : 4529
Đã truy cập : 137863895