Tóm lược tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023

30/10/2023 11:20 Số lượt xem: 271

Tháng 10, kinh tế của tỉnh tiếp tục có sự cải thiện so với tháng trước, tuy nhiên so với cùng tháng năm trước vẫn có một số chỉ tiêu số liệu bị giảm. Khái quát KTXH của tỉnh qua một số ngành, lĩnh vực trong tháng 10 và 10 tháng năm 2023 như sau:

1. Sản xuất NLTS: Diện tích gieo trồng cây hằng năm (Hình 1): Trong đó, cây Lúa vụ mùa: Toàn tỉnh gieo trồng được 28.956 ha, bằng 99,85% kế hoạch (KH) và giảm 2,5% so với cùng vụ năm trước (CK). Theo kết quả thăm đồng đánh giá năng suất lúa (kết thúc ngày 15/10): Năng suất ước đạt 61,77 tạ/ha, bằng 97,5% KH và giảm 2,5% CK; sản lượng ước đạt 178,8 nghìn tấn, bằng 95,05% KH và giảm 4,95% CK.

2. Sản xuất công nghiệp

2.1. Chỉ số IIP:

Tháng 10, ước tính IIP tiếp tục tăng (+0,93%) so với tháng trước, tuy nhiên lại vẫn bị giảm (-3,99%) so với cùng tháng năm trước.

Tính chung 10 tháng, IIP toàn ngành vẫn giảm khá sâu (-12,96%) so với cùng kỳ năm trước và đây cũng là mức giảm sâu nhất trong 5 năm trở lại đây; trong đó diễn biến ở một số ngành công nghiệp trọng điểm như sau:

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 4519
Đã truy cập : 131140719