Niên giám Thống kê 2018

08/08/2019 14:30 Số lượt xem: 2165

 

STT

Mục lục

Tải về

01

  Lời nói đầu; Ký hiệu và từ viết tắt; Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh năm 2018

02

  Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu

03

  Dân số và lao động

04

  Tài khoản quốc gia, ngân sách, ngân hàng và bảo hiểm

05

  Đầu tư và xây dựng

06

  Doanh nghiệp độc lập và cơ sở kinh tế cá thể

07

  Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản

08

  Công nghiệp

09

  Thương mại và dịch vụ

10

  Chỉ số giá

11

  Vận tải, bưu chính và viễn thông

12

  Giáo dục

13

  Y tế, văn hóa và thể thao và Mức sống dân cư

 

Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Online : 5694
Đã truy cập : 131139090