Niên giám Thống kê 2019

12/12/2020 14:30 Số lượt xem: 2876

 

STT

Mục lục

Tải về

01

  Lời nói đầu; Ký hiệu và từ viết tắt; Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh năm 2019

02

  Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu

03

  Dân số và lao động

04

  Tài khoản quốc gia, ngân sách, ngân hàng và bảo hiểm

05

  Đầu tư và xây dựng

06

  Doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp

07

  Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản

08

  Công nghiệp

09

  Thương mại và dịch vụ

10

  Chỉ số giá

11

  Vận tải, bưu chính và viễn thông

12

  Giáo dục

13

  Y tế, văn hóa và thể thao và Mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội và môi trường

 

Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Online : 5551
Đã truy cập : 139018283