Niên giám Thống kê 2016

14/08/2017 15:44 Số lượt xem: 1623
STT Mục lục

Tải về

01   Lời nói đầu và ký hiệu, viết tắt
02   Mục lục, đơn vị hành chính đất đai và khí hậu
03   Dân số và lao động
04   Tài khoản quốc gia, ngân sách, ngân hàng và bảo hiểm
05   Đầu tư và xây dựng
06   Doanh nghiệp độc lập và cơ sở kinh tế cá thể
07   Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
08   Công nghiệp
09   Thương mại và dịch vụ
10   Chỉ số giá
11   Vận tải, bưu chính và viễn thông
12   Giáo dục
13   Y tế, văn hóa, thể thao và mức sống dân cư
14   Giải thích thuật ngữ, phạm vi, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Online : 5111
Đã truy cập : 131032093