Niên giám Thống kê 1997-2016

14/08/2017 15:44 Số lượt xem: 1950
STT Mục lục

Tải về

01   Lời nói đầu, ký hiệu và từ viết tắt
02   Thực trạng KT - XH 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh
03   Một số chỉ tiêu chủ yếu 1997-2016 của cả nước và Bắc Ninh
04   Đơn vị hành chính đất đai và khí hậu
05   Dân số và lao động
06   Tài khoản quốc gia, ngân sách, ngân hàng và bảo hiểm
07   Đầu tư và xây dựng
08   Doanh nghiệp độc lập và cơ sở kinh tế cá thể
09   Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
10   Công nghiệp
11   Thương mại và dịch vụ 
12   Chỉ số giá
13   Vận tải, bưu chính và viễn thông
14   Giáo dục
15   Y tế, thể thao và mức sống dân cư
16   Một số chỉ tiêu chủ yếu các tỉnh, thành phố đồng bằng Sông Hồng năm 1997 và 2016

   

Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Online : 6248
Đã truy cập : 139045834