Niên giám Thống kê 2017

14/08/2017 15:44 Số lượt xem: 1810
STT

Mục lục

Tải về
01   Lời nói đầu và ký hiệu, viết tắt  
02   Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu
03   Dân số và lao động
04   Tài khoản quốc gia, ngân sách, ngân hàng và bảo hiểm
05   Đầu tư và xây dựng
06   Doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp
07   Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
08   Công nghiệp
09   Thương mại và dịch vụ
10   Chỉ số giá
11   Vận tải, bưu chính và viễn thông
12   Giáo dục  
13   Y tế, văn hóa, thể thao và mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội và môi trường

 

Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Online : 3825
Đã truy cập : 131141077