Kinh tế Xã hội tháng 9 năm 2022 tỉnh Bắc Ninh

03/10/2022 13:30 Số lượt xem: 211

Bối cảnh thế giới: Hai năm 2020 và 2021, kinh tế thế giới chịu tác động xấu bởi đại dịch Covid-19. Sang năm 2022, tình hình kiểm soát dịch bệnh đã rất tốt, những tháng đầu năm kinh tế nhiều quốc gia bước đầu phục hồi, nhưng thế giới xuất hiện bất ổn chính trị mới có tính chất nhanh, mạnh, khó lường, đặc biệt
cuộc xung đột Nga và U-crai-na kèm theo các biện pháp trừng phạt ngày càng gia tăng của Mỹ, các nước châu Âu với Nga; …Và, các chính sách cấm vận, trả đũa
giữa các quốc gia càng thúc đẩy bất ổn gia tăng đến chính trị, kinh tế toàn cầu.

Phòng Thống kê Tổng hợp
Nguồn: Cục Thống kê Tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 8760
Đã truy cập : 87510657