Kinh tế Xã hội tháng 8 năm 2023 tỉnh Bắc Ninh

31/08/2023 16:00 Số lượt xem: 278

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Trong tháng, thời tiết mưa, nắng xen kẽ, xu thế nhiệt độ cao hơn cùng kỳ năm trước 0,5-1oC phần nào ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây trồng, vật nuôi. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang tập trung trồng và chăm sóc cây trồng vụ mùa năm 2023 với diện tích gieo trồng được 31,4 nghìn ha cây hàng năm, đạt 98,1% kế hoạch sản xuất; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản được kiểm soát, ngành chăn nuôi và thủy sản tiếp tục giữ đà tăng trưởng về sản lượng; hoạt động lâm nghiệp tập trung chăm sóc và đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng trồng hiện có.

1.1. Nông nghiệp a) Trồng trọt Tháng 8, thời tiết diễn biến bất thường do nắng nóng xen bão và áp thấp nhiệt đới tạo điều kiện phát sinh các sinh vật gây hại trong vụ mùa khiến việc chăm sóc cây trồng hằng năm gặp khó khăn hơn. Tiến độ sản xuất vụ mùa (Tính đến 15/8/2023): - Lúa: Toàn tỉnh gieo cấy được 28.901 ha đạt 99,7% kế hoạch sản xuất, bằng 96,8% so với cùng kỳ. Với 100% diện tích lúa đã được chăm sóc lần 1 và diện tích được chăm sóc lần 2 là 8.000 ha, bằng 316,2% so cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo cấy lúa giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giảm lủa trong cơ cấu cây trồng mùa vụ. Mặc dù lượng mưa nhiều nhưng các địa phương trong tỉnh đã chủ động bơm, tiêu nước. 

Phòng Thống kê Tổng hợp
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 7276
Đã truy cập : 139020983