Kinh tế Xã hội tháng 8 năm 2022 tỉnh Bắc Ninh

30/08/2022 15:00 Số lượt xem: 175

Các địa phương trong tỉnh đang tập trung chăm sóc cây trồng vụ mùa năm 2022 với diện tích gieo trồng gần 32 nghìn ha cây trồng hằng năm các loại, trong đó lúa khoảng 30 nghìn ha; dịch bệnh trên gia súc, gia cầm cơ bản
được kiểm soát, ngành chăn nuôi tiếp tục giữ đà tăng trưởng về sản lượng; tập trung chăm sóc và đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng trồng. Thời tiết trong tháng
thất thường phần nào ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản

Phòng Thống kê Tổng hợp
Nguồn: Cục Thống kê Tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 8660
Đã truy cập : 87505254