Kinh tế Xã hội tháng 7 năm 2023 tỉnh Bắc Ninh

28/07/2023 16:00 Số lượt xem: 286

  I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI. 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thời tiết thời gian qua, nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, trong đó, làm giảm sức đề kháng của cây trồng trước sâu bệnh có hại. Trong điều kiện đó bà con nông dân đã và đang chủ động thực hiện  các  biện pháp chống  nóng,  bảo  vệ  cây  trồng,  vật  nuôi.  Hiện nay,  nông dân trên địa bàn tỉnh khẩn trương chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa, cày lậ t đất, chuẩn bị giống vật tư  và  gieo cấy lúa mùa đảm bảo lịch  thời vụ;  Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản tiếp tục được kiểm soát tốt.

Phòng Thống kê Tổng hợp
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 4693
Đã truy cập : 137871378