Kinh tế Xã hội tháng 7 năm 2022 tỉnh Bắc Ninh

30/07/2022 15:31 Số lượt xem: 28

Kết thúc vụ lúa đông xuân muộn hơn năm trước, nông dân trên địa bàn tỉnh khẩn trương chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa, cày lật đất, lồng vùi  gốc rạ,  kết hợp sử dụng các chế phẩm phân hủy nhanh, chuẩn bị giống vật tư và khẩn trương gieo cấy lúa mùa đảm bảo lịch thời vụ; diện tích gieo trồng rau màu vụ mùa mới bằng 43,2% so với cùng kỳ năm trước. Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản tiếp tục được kiểm soát tốt; nhìn chung chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản được duy trì sản xuất ổn định.

Phòng Thống kê Tổng hợp
Nguồn: Cục Thống kê Tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3498
Đã truy cập : 68521870