Kinh tế Xã hội tháng 12 năm 2023 tỉnh Bắc Ninh

30/12/2023 14:30 Số lượt xem: 176

Năm 2023 là năm có ý nghĩa chính trị quan trọng, năm bản lề trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Với gần 2 năm đầu nhiệm kỳ, cùng với cả nước, Bắc Ninh đã tập trung cho cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, tiếp đó tình hình thế giới phức tạp, khiến khởi đầu cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gặp rất nhiều khó khăn.

Phòng Thống kê Tổng hợp
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 5751
Đã truy cập : 131138557