Kinh tế Xã hội tháng 11 năm 2023 tỉnh Bắc Ninh

30/11/2023 14:30 Số lượt xem: 78

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh nông dân đã thu hoạch xong lúa mùa, song song với việc giải phóng đất người dân tiến hành làm đất lên luống kịp tiến độ gieo trồng cây vụ đông. Chăn nuôi gia súc, gia cầm cơ bản giữ ổn định, ngành chức năng tiếp tục tăng cường chỉ đạo các giải pháp tái đàn, nhất là đàn lợn. Thủy sản giữ ổn định diện tích ao đất, tăng số lượng về lồng bè, sản lượng tiếp tục tăng. Lâm nghiệp, do thời tiết hanh khô, các ngành chức năng tập trung công tác bảo vệ và PCCC và chăm sóc rừng trồng.

Phòng Thống kê Tổng hợp
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 7697
Đã truy cập : 130727168