Kinh tế Xã hội tháng 11 năm 2022 tỉnh Bắc Ninh

30/11/2022 13:30 Số lượt xem: 310

Nông nghiệp: Lúa mùa đã được thu hoạch xong, giải phóng đất trồng cây vụ đông kịp theo thời vụ; nông dân hiện đang tập trung gieo trồng các loại cây trồng có thị trường tiêu thụ thuận lợi và có hiệu quả kinh tế cao; chăn nuôi diễn biến thuận lợi, ngành chức năng tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp tái đàn. Lâm nghiệp, tập trung chăm sóc và bảo vệ rừng trồng. Thủy sản, giữ ổn định diện tích nuôi trồng và sản lượng.

Phòng Thống kê Tổng hợp
Nguồn: Cục Thống kê Tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 4960
Đã truy cập : 131032223