Kinh tế Xã hội tháng 10 năm 2023 tỉnh Bắc Ninh

30/10/2023 14:30 Số lượt xem: 94

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản Thời tiết trong tháng khá thuận lợi cho sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Hiện nay, lúa mùa trên địa bàn tỉnh đang thời kỳ chín hoàn toàn, nông dân đang tiến hành thu hoạch và gieo trồng các cây vụ đông; tăng cường chỉ đạo chăn nuôi thực hiện các giải pháp tái đàn, chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; lâm nghiệp tiếp tục tập trung vào chăm sóc và tăng cường công tác bảo vệ rừng trồng; còn thủy sản giữ ổn định tương đương với cùng kỳ năm trước.

Phòng Thống kê Tổng hợp
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 3639
Đã truy cập : 119492646