Kinh tế Xã hội tháng 10 năm 2022 tỉnh Bắc Ninh

03/10/2022 13:30 Số lượt xem: 252

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Hiện nay, lúa mùa đang thời kỳ chín hoàn toàn, nông dân đang tiến hành thu hoạch và gieo trồng các cây vụ đông; ngành chăn nuôi tăng cường chỉ đạo thực
hiện các giải pháp tái đàn, chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch
bệnh. Thủy sản giữ ổn định sản lượng nuôi trồng và sản lượng thủy sản khai thác; ngành lâm nghiệp tập trung chăm sóc và tăng cường công tác bảo vệ rừng trồng.
 

Phòng Thống kê Tổng hợp
Nguồn: Cục Thống kê Tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 5426
Đã truy cập : 131144602