Kinh tế Xã hội tháng 02 năm 2023 tỉnh Bắc Ninh

31/01/2023 10:24 Số lượt xem: 56

      1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Trong tháng, ngành  Nông nghiệp tăng cường chỉ đạo công tác lấy nước đồ ải phục vụ làm đất, gieo mạ và chăm sóc cây ràu màu vụ xuân; hướng dẫn nông dân các biện pháp ứng phó với thời tiết rét đậm rét hại trong tháng, nhằm tạo điều kiện cho  cây  trồng, vật nuôi sinh  trưởng  phát  triển tốt; các hộ  nuôi  trồng thủy sản chủ động về nguồn nước vào, ra bảo đảm mực nước của ao nuôi, thực hiện các biện pháp chống rét và dịch bệnh phát sinh trong thời tiết nồm ẩm cho thủy sản nuôi trồng; tiếp tục quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng trồng.  

Phòng Thống kê Tổng hợp
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 8824
Đã truy cập : 87509906