Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2022

06/01/2023 10:00 Số lượt xem: 290

Ngày 30-12- 2022, Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan Cục Thống kê tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2022. Chủ trì Hội nghị Ông Vũ Minh Giang, Quyền Cục trưởng Cục Thống kê, đồng chủ trì Ông Đoàn Mạnh Thọ, Chủ tịch Công đoàn Cục Thống kê; cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc văn phòng Cục và Lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thành phố.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo theo quy định gồm: Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; cáo thu chi quỹ công đoàn năm 2022. Hội nghị cũng thông qua một số quy chế như: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế làm việc, Quy chế thi đua khen thưởng,…

Hội nghị đã diễn ra với không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, trong Hội nghị đã có nhiều cán bộ, công chức và người lao động phát biểu ý kiến góp ý, bổ sung vào các dự thảo báo cáo và các quy chế, quy định của cơ quan; thống nhất các chỉ tiêu thực hiện và bày tỏ sự quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023; mong muốn cơ quan tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất và phát triển; đồng thời quan tâm tạo điều kiện về đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.


 

Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 tới toàn thể đoàn viên công đoàn Cục Thống kê. Tại Hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2023 giữa Thủ trưởng Cơ quan và Chủ tịch Công đoàn Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh./. 

Ban chấp hành công đoàn Cục Thống kê

Thống kê truy cập

Online : 4409
Đã truy cập : 120707545