Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

18/12/2017 08:36 Số lượt xem: 1274

Quyết định số 622/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 11 năm 2017 

I. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh áp dụng đối với Sở, ngành cơ quan chuyên môn, đơn vị                         

STT

CÁC SỞ BAN, NGÀNH

CÔNG VĂN

TÀI LIỆU

01

  Ban Tổ chức Tỉnh ủy

02

  Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

03

  Sở Tài nguyên và Môi trường

04

  Sở Công thương

05

  Sở Xây dựng

06

  Bảo hiểm xã hội tỉnh

07

  Kho bạc nhà nước tỉnh

08

  Sở Tài chính

09

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10

  Sở Y tế

11

  Sở Giáo dục và Đào tạo

12

  Sở Khoa học và Công nghệ

13

  Sở Thông tin và Truyền thông

14

  Sở Tư pháp

15

  Sở Nội vụ

16

  Công an tỉnh

17

  Tòa án nhân dân tỉnh

18

  Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

19

  Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh

20

  BQL KV phát triển đô thị Bắc Ninh trực thuộc UBND tỉnh

21

  Sở Giao thông Vận tải

22

  Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội

23

  Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

II. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện   

III. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã  

 

Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Online : 6219
Đã truy cập : 131145950