Thuật ngữ TK và giải thích

15/09/2017 10:35 Số lượt xem: 1251

   1. Thuật ngữ thống kê

   2. Phương pháp luận thống kê

   3. Nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê

   4. Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê

        Đất đai và khí hậu

        Dân số và Lao động

        Tài khoản Quốc gia và Ngân sách Nhà nước

        Đầu tư và Xây dựng

        Doanh nghiệp

        Nông Lâm nghiệp và Thủy sản

        Công nghiệp

        Thương mại và Du lịch

        Chỉ số giá

        Vận tải và Bưu chính viễn thông

        Giáo dục

        Y tế và Mức sống dân cư

 

 

 

Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Online : 6119
Đã truy cập : 139043461