Một số chỉ tiêu của Doanh nghiệp các năm

16/01/2017 14:52 Số lượt xem: 80
STT Năm Nội dung Tải về
1 2010 - 2017 Một số chỉ tiêu cơ bản của Doanh nghiệp năm 2010 - 2017
2 2017 Một số chỉ tiêu cơ bản của Doanh nghiệp năm 2017
3 2016 Một số chỉ tiêu cơ bản của Doanh nghiệp năm 2016
4 2015 Một số chỉ tiêu cơ bản của Doanh nghiệp năm 2015
5 2014 Một số chỉ tiêu cơ bản của Doanh nghiệp năm 2014
6 2013 Một số chỉ tiêu cơ bản của Doanh nghiệp năm 2013
7 2012 Một số chỉ tiêu cơ bản của Doanh nghiệp năm 2012
8 2011 Một số chỉ tiêu cơ bản của Doanh nghiệp năm 2011
9 2010 Một số chỉ tiêu cơ bản của Doanh nghiệp năm 2010

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: ctk.bacninh.gov.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 31289
Đã truy cập : 47680437