Cục Thống kê triển khai nhiệm vụ năm 2023

20/12/2022 18:00 Số lượt xem: 100

      Ngày 19 -12, Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự chỉ đạo hội nghị, cùng dự còn có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Cục Thống kê và toàn thể công chức, người lao động trong toàn ngành của tỉnh.


 

Năm 2022, Cục Thống kê triển khai 24 cuộc điều tra thường xuyên theo đúng kế hoạch, chất lượng điều tra được kiểm soát tốt. Hoàn thành tốt hàng trăm đầu báo cáo thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường, đạt 100% kế hoạch Tổng cục Thống kê và Tỉnh giao, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng được công bố kịp thời như: Chỉ tiêu tăng trưởng GRDP; chỉ tiêu về chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP); chỉ tiêu về chỉ số giá CPI; chỉ tiêu về sản xuất nông lâm thủy sản; chỉ tiêu về dân số lao động... Thực hiện biên soạn và phổ biến thông tin thống kê. Đẩy mạnh thu thập thông tin từ các sở, ban, ngành trên địa bàn thông qua chế độ báo cáo, khai thác hồ sơ hành chính; nâng cao công tác phân tích và dự báo thống kê…

Năm 2023, Cục Thống kê tiếp tục triển khai các giải pháp trong cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực đóng góp các giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần chung sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng ghi nhận những kết quả ngành Thống kê đạt được trong năm qua. Đề nghị ngành bám sát chủ đề công tác của Tỉnh và của ngành thực hiện tốt 5 nội dung chính như: (1) Tổ chức điều tra thu thập thông tin ngay từ cơ sở một cách chính xác, kịp thời nhất để có những con số trung thực, đánh giá, phân tích sâu nguyên nhân ảnh hưởng, tác động đến tình hình; đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế -xã hội thông qua việc cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế hàng quý giúp lãnh đạo tỉnh có quyết sách điều hành linh hoạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề ra.(2) Tăng cường phổ biến thông tin thống kê thông qua các ấn phẩm như Niên giám, các tờ gấp... ; tổ chức họp báo và công bố số liệu kinh tế - xã hội rộng rãi cho các đối tượng dùng tin sử dụng số liệu chính thống có tính pháp lý cao. (3) Kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước, tuyên truyền Luật Thống kê, nhất là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. (4)Tham mưu cho UBND tỉnh phân công nhiệm vụ các sở, ngành, đơn vị thực hiện nghiêm, đầy đủ Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, hướng dẫn cấp huyện, xã triển khai hệ thống chỉ tiêu của cấp mình đúng quy định của Trung ương. Xây dựng chương trình hành động và kế hoạch chi tiết để triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. (5) Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan tổ chức tính toán các chỉ tiêu chủ yếu phục vụ đánh giá giữ nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh theo Quyết định số 817/UBND ngày 19-8-2022; khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, giữa kỳ và 5 năm trên địa bàn tỉnh; tính toán đánh giá nguồn lực của tỉnh theo yêu cầu của Trung ương...

Riêng các chỉ tiêu không thuộc Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, huyện, xã như: Chỉ tiêu TFP, HDI, ICOR và các chỉ tiêu Đại hội cấp huyện...., Cục Thống kê đề xuất với tỉnh để cung cấp nguồn lực tổ chức thu thập và đánh giá bảo đảm có đủ thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cho tỉnh và địa phương. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác thống kê để công tác điều tra được nhanh hơn, chính xác hơn; khai thác sử dụng tối đa nguồn dữ liệu hành chính trong công tác biên soạn số liệu thống kê.