Cục Thống kê tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

19/12/2023 15:30 Số lượt xem: 107

Ngày 16- 12, Cục Thống kê tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.


Toàn cảnh hội nghị

Năm 2023, Cục Thống kê hoàn thành tốt các cuộc điều tra theo các phương án Tổng Cục Thống kê ban hành, kế hoạch Cục đề ra, bảo đảm quy trình nghiệp vụ theo quy định, tổ chức triển khai thực hiện 758 đầu báo cáo các loại thuộc 14 lĩnh vực công tác, đạt tỷ lệ 99,16% điểm kế hoạch thi đua TCTK giao, tăng 0,3 điểm phần trăm so với năm 2022, xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 6 vùng Đồng bằng sông Hồng; bảo đảm toàn diện và hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố đạt 98,70% điểm kế hoạch thi đua Cục Thống kê giao, dẫn đầu là Chi Cục Thống kê huyện Lương Tài.

Năm 2024, Cục Thống kê tiếp tục bám sát chủ đề công tác, nhiệm vụ chung của ngành Thống kê và của tỉnh đề ra, bảo đảm tốt thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ và chính quyền các cấp. Phấn đấu tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thi đua từ 98% trở lên, xếp thứ từ 18-22 trong cả nước và xếp thứ từ 3-5 trong vùng; 100% các tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 5-8 đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị Cục Thống kê tiếp tục triển khai tổ chức theo lộ trình các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh. Đổi mới công tác thống kê, đẩy mạnh ứng dụng thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thống kê. Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các địa phương trong việc cung cấp và sử dụng thông tin biên soạn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, quản lý điều hành của lãnh đạo tỉnh, các ngành và các địa phương trong tỉnh. Sắp xếp lại bộ máy, biên chế theo mô hình tổ chức và chức năng, nhiệm vụ mới theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê để lãnh đạo tỉnh, các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp và người dân hiểu, tin tưởng, sử dụng thông tin thống kê.

 Q. Cục trưởng Cục Thống kê trao giấy khen cho các tập thể

P. Cục trưởng Cục Thống kê trao giấy khen cho các cá nhân

Nhân dịp này, 08 tập thể, 18 cá nhân trong ngành có nhiều thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 được nhận Giấy khen của Cục trưởng Cục Thống kê.

Tin, ảnh: KHỔNG VĂN THẮNG

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 8046
Đã truy cập : 130735209