Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra doanh nghiệp năm 2023; điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2023

31/03/2023 18:00 Số lượt xem: 223

Ngày 27-28/3/2023 Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra doanh nghiệp năm 2023; điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2023.

Tham dự có Lãnh đạo Chi cục Thống kê, công chức phụ trách 2 cuộc điều tra này, các ĐTV được Chi cục trưng tập tham gia điều tra. Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Cục Thống kê đã nhấn mạnh tầm quan trọng của 2 cuộc điều tra nói trên cụ thể: Theo Phương án Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2023 và Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2023, cho thấy hai cuộc điều tra này không có nhiều thay đổi so với phương án điều tra năm 2022, nhưng đây là những cuộc điều tra quan trọng, quy mô lớn, huy động khá nhiều lực lượng tham gia, đối tượng điều tra khó tiếp cận…đặc biệt kết quả của 2 cuộc điều tra này giúp biên soạn 47/230 chỉ tiêu thống kê quốc gia và giúp biên soạn các ấn phẩm quan trọng về dân số, phán ánh toàn diện về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã. Do đó, các giảng viên cần tập trung nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các cuộc điều tra này của năm trước đó, đồng thời chỉ rõ những điểm mới cùng những lưu ý cần triển khai trong 2 cuộc điều tra lần này. Đặc biệt, khi hướng dẫn cách ghi các loại phiếu điều tra cần lấy ví dụ cụ thể để minh hoạ. Các đại biểu tham dự tập huấn cần nghiêm túc lắng nghe, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn từ các cuộc điều tra cũ và trao đổi kỹ lưỡng những điểm mới những điểm chưa nắm rõ.


Đại diện Lãnh đạo CTK phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ngày 27/3/2023, Hội nghị tập trung giới thiệu các nội dung cơ bản về phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2023; hướng dẫn cách điền phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2023 gồm phiếu toàn bộ, phiếu mẫu và các phiếu chuyên ngành; phiếu Xuất nhập khẩu dịch vụ… Một số lưu ý trong quá trình kiểm tra dữ liệu vi mô điều tra doanh nghiệp; Giới thiệu chức năng phần mềm quản lý giám sát và điều tra đối với điều tra doanh nghiệp năm 2023; Một số lưu ý và lỗi thường gặp trong kiểm tra biểu tổng hợp điều tra doanh nghiệp; Tham luận: Tổ chức triển khai, kiểm tra, làm sạch dữ liệu điều tra doanh nghiệp; Chia sẻ kinh nghiệm kiểm tra, làm sạch dữ liệu điều tra doanh nghiệp; Thực hành phần mềm và Thảo luận.

Ngày 28/3/2023, Hội nghị tiếp tục được nghe giới thiệu các nội dung cơ bản của Phương án Điều tra biến động dân số kế hoạch hóa gia đình thời điển 01/4/2023; Giới thiệu phiếu hộ, lưu ý về các lỗi thường gặp và kiểm tra dữ liệu vi mô mục: Xác định nhân khẩu thực tế thường trú và thông tin về các thành viên hộ; Lịch sử sinh của phụ nữ 10-49 tuổi, thông tin về người chết của hộ. Cũng trong ngày, các đại biểu được tiếp cận thêm các nội dung về Hướng dẫn sử dụng trang Web quản lý giám sát của cuộc điều tra; Những lỗi thường gặp trong quá trình tổng hợp biểu báo cáo; Hướng dẫn sử dụng phần mềm CAPI. Sau phần trình bày và giới thiệu, các đại biểu tham dự tập huấn đã thảo luận về phần nghiệp vụ, các nội dung tập huấn và được thực hành trên phần mềm điều tra. 

 Toàn cảnh Hội nghị tập huấn


 

 

 NGUYỄN THU HIỀN

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 3487
Đã truy cập : 113741475