Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh tập huấn nghiệp vụ quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

09/08/2022 04:10 Số lượt xem: 423

Chiều ngày 05 tháng 8 năm 2022, tại Ủy ban nhân xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn nghiệp vụ quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với xã Chi Lăng, huyện Quế Võ.

Tại hội nghị các Giảng viên là chuyên viên Cục Thống kê tỉnh và Chi cục Thống kê huyện Quế Võ, đã tập huấn nghiệp vụ Quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán Tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cho điều tra viên của 8 thôn và Ban chỉ đạo xã theo Quyết định 1245/QĐ-BKHĐT. Ban chỉ đạo cấp xã, các điều tra viên đã được các giảng viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về hộ, nhân khẩu thực tế thường trú, các nguồn thu của hộ như: Thu từ tiền lương, tiền công; Thu từ trồng trọt; Thu từ chăn nuôi; thu từ thủy sản, thu từ sản xuất kinh doanh, thu khác tính vào thu nhập,….

Theo quy định xã Chi Lăng phải khảo sát 339 hộ mẫu trên 2.232 hộ toàn xã, việc thu thập thông tin hộ mẫu được tiến hành bắt đầu từ ngày 6 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 20 tháng 8 năm 2022, trong quá trình thu thập thông tin Ban chỉ đạo xã sẽ tiến hành công việc kiểm tra, giám sát đối với điều tra viên. Công việc tổng hợp bắt đầu từ ngày 21 đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2022 do Ban chỉ đạo Nông thôn mới của xã thực hiện. Việc thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập là cơ sở và hồ sơ đánh giá tiêu chí thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn năm 2022 đối với xã Chi Lăng, xã đăng ký nông thôn mới nâng cao năm 2022.

                                                                                                     Phòng Thống kê Xã hội

                                                                                            

 

Thống kê truy cập

Online : 4548
Đã truy cập : 131142408