CSGTD tháng 7 năm 2022 tỉnh Bắc Ninh

30/07/2022 17:30 Số lượt xem: 14

Trong tháng, chỉ số chung của giá cả hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng. (CPI) tiếp tục tăng. CPI so với tháng trước  (+0,38%); so với cùng kỳ năm trước (+3,36%); so với tháng 12 năm trước (+4,34%). CPI bình quân 7 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 tăng 2,2%. Trong 11nhóm hàng có 6/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu của CPI tháng 7 tăng so với tháng trước: 

Phòng TK Tổng hợp
Nguồn: Cục Thống kê Tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3193
Đã truy cập : 68520280