CSGTD tháng 6 năm 2022 tỉnh Bắc Ninh

30/06/2022 17:30 Số lượt xem: 74

Trong tháng, chỉ số chung của giá cả hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng (CPI) tiếp tục tăng. CPI so với tháng trước  (+0,88%); so với cùng kỳ năm trước (+2,90%); so với tháng 12 năm trước (+3,94%). CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 tăng 2,0%. Trong 11nhóm hàng có 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu của CPI tháng 6 tăng so với tháng trước, trong đó nhóm giao thông tăng cao nhất với 3,02% do ảnh hưởng từ 3 đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 01/6; 13/6 và 21/6/2022 làm giá nhiên liệu tăng 7,99% (trong đó xăng tăng 8,27%; dầu diezen tăng 8,49%) (tác động CPI chung tăng 0,27%).

Phòng TK Tổng hợp
Nguồn: Cục Thống kê Tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2356
Đã truy cập : 68524702