CSGTD tháng 4 năm 2022 tỉnh Bắc Ninh

28/04/2022 17:30 Số lượt xem: 82

Việc điều chỉnh giảm giá xăng, dầu 2 lần liên tiếp vào đầu tháng điều tra phần nào góp phần kìm chân chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng chậm hơn, trong tháng sức mua ổn định CPI tháng 4 tăng 0,20% so với tháng trước; tăng 2,18% so với cùng kỳ năm trước; tăng 2,42% so với tháng 12 năm trước. CPI bình quân bốn tháng đầu năm 2022 tăng 1,67% so với cùng kỳ năm trước.

Phòng TK Tổng hợp
Nguồn: Cục Thống kê Tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3506
Đã truy cập : 68523748