CSGTD tháng 12 năm 2022 tỉnh Bắc Ninh

30/12/2022 08:00 Số lượt xem: 28

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 năm 2022 tiếp tục giảm nhẹ (-0,16%) so với tháng trước; tăng 3,49% so với tháng 12 và cũng là cùng kỳ năm trước; CPI bình quân mười hai tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tăng 2,96%. Trong tháng các nhóm hàng hóa và dịch vụ biến động không nhiều, 11
nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 4/11 nhóm hàng đồng loạt giảm: Hàng ăn
và dịch vụ ăn uống giảm 0,16%; Thuốc và dịch vụ y tế chỉ giảm 0,01%; Giao
thông giảm 2,25%; Bưu chính viễn thông giảm 0,06%. Có 7 nhóm có chỉ số
tăng: Đồ uống và thuốc lá tăng 0,16%; May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,44%;
Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD tăng 0,07%; Thiết bị và đồ dùng gia đình
tăng 0,23%; Giáo dục tăng 0,11%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,02%; Hàng
hóa và dịch vụ khác tăng 0,3%.

Phòng TK Kinh tế
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 6514
Đã truy cập : 84691902