CSGTD tháng 10 năm 2022 tỉnh Bắc Ninh

29/10/2022 08:00 Số lượt xem: 23

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2022 giảm 0,23% so với tháng trước,
nhưng vẫn tăng 4,54% so cùng kỳ năm trước và tăng 4,04% so với tháng 12 năm
trước; sau 10 tháng, CPI bình quân tăng 2,79% so với cùng kỳ năm trước.
So với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, 5 nhóm có
chỉ số giá giảm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống (-0,2%);Nhà ở, điện, nước, chất đốt
và VLXD (-0,23%); Giao thông (-1,52%); Văn hóa, giải trí và du lịch (-0,02%);
hàng hóa và dịch vụ khác (-0,08%). Có 3 nhóm hàng có chỉ số tăng: Hàng may
mặc, mũ nón, giầy dép (+0,03%); Thiết bị đồ dùng gia đình (+0,11%); Thuốc và
dịch vụ y tế (+0,03%). Còn lại ba nhóm hàng hóa và dịch vụ ổn định, không
biến động.

Phòng TK Kinh tế
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 5425
Đã truy cập : 80140660