CSGTD tháng 02 năm 2022 tỉnh Bắc Ninh

28/02/2022 15:49 Số lượt xem: 149

Tháng sau Tết, thị trường hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng trở lại bình thường.
Tuy nhiên, tác động đáng kể của giá xăng dầu, giá dịch vụ giáo dục đã tác động
lớn đến CPI tháng 2. Chỉ số CPI tháng 2/2022 tăng 1,56% so với tháng trước;
tăng 1,52% so với cùng tháng năm trước; tăng 1,62% so với tháng 12 năm trước.
CPI bình quân hai tháng đầu năm 2022 tăng 1,11% so với cùng kỳ năm trước.
* Diến biến chung tháng 2 so với tháng trước:
- Đồng loạt 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có chỉ số giá tăng. Các
nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng cao là: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng
2,91%; Giao thông tăng 1,85%. Giáo dục tăng 7,41%; Còn lai các nhóm hàng hóa
khác có mức tăng nhẹ so với tháng trước, đó là: Đồ uống và thuốc lá tăng 0,17%;
May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,04%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD
tăng 0,29%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,07%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng
0,15%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,18%.

Phòng TK Kinh tế
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 4894
Đã truy cập : 84693863