Công bố số liệu chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2021

30/06/2022 11:30 Số lượt xem: 547

Chiều 29/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Trung ương và trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dự, chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương Trương Hải Long cho biết, Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là hai cuộc điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia theo Quyết định số 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Mặc dù, trong quá trình triển khai thu thập thông tin, cả hai cuộc điều tra ít nhiều đã bị tác động bởi đại dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt và linh hoạt thích ứng của Ban Chỉ đạo các cấp, công tác thu thập thông tin và nghiệm thu kết quả điều tra đã hoàn thành; đạt yêu cầu để xử lý, tổng hợp số liệu công bố kết quả chính thức theo kế hoạch.

Theo báo cáo kết quả chính thức, cả nước có hơn 6 triệu đơn vị điều tra, tăng 7,5% (tương đương tăng 423,6 nghìn đơn vị) so với năm 2016; bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 1,8%/năm, cao hơn mức tăng 1,5%/năm giai đoạn 2011-2016 và thấp hơn mức tăng 4,9%/năm giai đoạn 2006-2011. Tính đến thời điểm 31/12/2020, cả nước có 684,3 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh với số lao động là 14,7 triệu người, tăng 35,5% về số doanh nghiệp và tăng 4,9% về số lao động so với năm 2016. Cũng tại thời điểm trên, cả nước có gần 15,3 nghìn hợp tác xã với số lao động là 167 nghìn người, tăng 17,6% về số hợp tác xã và giảm 16,9% về lao động so với năm 2016. Số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể đạt gần 5,2 triệu cơ sở với 8,7 triệu lao động, tăng 5,9% về số cơ sở và tăng 5,2% về số lao động so với năm 2016. Số đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi Chính phủ cả nước là 91,288 nghìn đơn vị với 3,8 triệu lao động, giảm 36,5% về số đơn vị (giảm 52,4 nghìn đơn vị) và tăng 0,6% về số lao động (tăng 21,5 nghìn người) so với năm 2016. Cùng với đó, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng có hơn 46,8 nghìn cơ sở với 167,2 nghìn chức sắc, nhà tu hành làm việc thường xuyên tại các cơ sở, tăng 9,6% về số cơ sở và tăng 19,2% về số người làm việc so với năm 2016. Theo kết quả thống kê, quy mô lao động bình quân một đơn vị điều tra năm 2020 biến động không đều so với năm 2016. Quy mô này giảm nhẹ từ 4,7 người năm 2016 xuống 4,6 người năm 2020; trong đó, doanh nghiệp giảm từ 27,7 người xuống 21,5 người; hợp tác xã giảm từ 15,4 xuống 10,9 người; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có quy mô lao động bình quân 1,7 người tương đương năm 2016; các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi Chính phủ và tôn giáo, tín ngưỡng lại có biến động tăng so với năm 2016.

Kết quả của tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh có 135.750 đơn vị điều tra, sử dụng 723.758 lao động. Trong đó, có 10.322 doanh nghiệp, sử dụng 462.754 lao động; có 387 HTX, sử dụng 2.685 lao động; 122.714 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, sử dụng 211.168 lao động; 390 đơn vị hành chính, sử dụng 13.030 lao động; 635 đơn vị sự nghiệp, sử dụng 31.580 lao độn; 68 hiệp hội, sử dụng 239 lao động và 1.234 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, sử dụng 2.302 lao động.


 

Phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng yêu cầu: Thời gian tới, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh là Cục Thống kê cần chủ động triển khai, khai thác số liệu, thành lập Tổ biên tập sách kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế, in thành ấn phẩm. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với cục Thống kê in ấn phẩm Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND cấp huyện thống nhất sử dụng kết quả Tổng điều tra; chỉ đạo cơ quan Thống kê địa phương phối hợp với Cục Thống kê tỉnh khai thác, phân tích kết quả điều tra tại địa phương mình, cung cấp cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp theo ngành, lĩnh vực quản lý trong giai đoạn tiếp theo. Các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền rộng rãi về kết quả chính thức của cuộc Tổng điều tra để định hướng việc sử dụng thông tin thống kê đúng quy định của pháp luật./.

KHỔNG VĂN THẮNG

Thống kê truy cập

Online : 4778
Đã truy cập : 80147922