Chỉ số Giá tiêu dùng tháng 8 năm 2023 tỉnh Bắc Ninh

31/08/2023 16:00 Số lượt xem: 75

I. TỔNG QUAN GIÁ CẢ HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ TIÊU DÙNG THÁNG 8

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 năm 2023 tiếp tục tăng so với tháng trước (+0,47%); tăng 2,97% so cùng kỳ năm trước; tăng 3,60% so với tháng 12 năm trước CPI bình quân 8 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng 2,99%. So với tháng trước, trong tháng đồng loạt 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính đều có chỉ số tăng, trong đó nhóm có chỉ số tăng cao nhất là nhóm Giao thông (+3,03%); kế tiếp là nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình (+0,69%); Văn hóa, giải trí và du lịch (+0,48%); Hàng ăn và dịch vụ ăn uống (+0,34%); còn lại các nhóm có chỉ số với mức tăng thấp như: May mặc, mũ nón và giày dép (+0,22%); Thuốc và dịch vụ y tế (+0,05%; Giáo dục (+0,02%); Hàng hóa và dịch vụ khác (+0,01%). Chỉ có nhóm Đồ uống và thuốc lá có chỉ số giảm (-0,11%) Còn lại hai nhóm Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD có chỉ số không biến động CPI tháng 8 năm 2023 tăng chủ yếu do:

(1) Giá xăng, được điều chỉnh tăng 3 lần vào các ngày 01/8, 11/8 và 21/8 và giá dầu được điều chỉnh tăng 2 lần vào các ngày 01/8, 11/8 giảm vào ngày
21/8, tính bình quân chung đã tác động đến nhóm giao thông tăng 3,03%, góp 0,27% trong mức tăng CPI Nguyên nhân chính do nhóm nhiên liệu tăng
9,75%, trong đó xăng +9,97%, dầu diezel +15,91%.

Phòng Thống kê Kinh tế
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 4989
Đã truy cập : 113742714